«Jobb hvor som helst, når som helst – brukervennlig, fleksibelt og sikkert!»

Technet Workspace fremtidens moderne hybride arbeidsflate

Dagens arbeidsliv stiller krav til mobilitet, tilgjengelighet og globalisering. Samtidig er vi stadig mer opptatt av å finne balansen mellom familieliv og rollen som ansatt.

For arbeidsgiverne er det viktig å kunne tilby de ansatte en mulighet til å koble seg inn på bedriftens nettverk og få tilgang til de samme programmer, filer og dokumenter som om de var på jobb. Det skal ikke lenger ha noen betydning om man er hjemme, på avdelings- kontor, på reise eller ute hos kunder. Brukerne krever tilgang på en enkel, brukervennlig måte, mens bedriften og de IT-ansvarlige må tenke brukervennlighet, sikkerhet og økonomi.

Brukervennlighet i fokus

  • Bruker logger på PC og er da automatisk autentifisert til alle applikasjoner uansett om det er en SaaS, om det er en virtuell applikasjon, mobil app etc.
  • Det installeres et sikkerhetssertifikat på brukerens maskin som knytter bruker til maskin og erstatter 2 faktor autentifisering. Teknologien i løsningen erstatter tungvinte 2 faktor pålogging operasjoner for brukeren.
  • Bruker får tilgang til alle applikasjoner uavhengig av type skytjeneste rett på sitt skrivebord og kan arbeide med virtuelle applikasjoner på samme måte som lokale applikasjoner, bruker merker ikke forskjell og får en lokal brukeropplevelse.
  • Lokalt på PC blir nettverksfiler for fellesområde på sentral filserver og skylagring koblet opp som stasjonsbokstaver direkte i filutforsker. Alle filer er tilgjengelige uansett hvor bruker befinner seg, så lenge bruker har en internett tilgang.
  • Bruker forholder seg bare til applikasjonen på skrivebordet og filene i sin utforsker, teknologien i workspace sørger for autentifiseringer, sikkerhet og automatisk integrasjon med alle skytjenestene.
  • Workspace tilgjengeliggjør kompliserte IT teknologi enkelt og brukervennlig for brukeren. Enklere kan det ikke gjøres.

Hvorfor Technet Workspace?

Vi ser at stadig flere applikasjoner blir levert som software as a service (SaaS). Brukerne får eget brukernavn og passord til hver SaaS løsning som man logger på ukryptert. Det er veldig stor risiko for at tilganger kommer på avveie, det er lite brukervennlig for bruker å forholde seg til mange portaler og pålogginger. Samtidig er det tungvint for bruker med mange 2 faktor autentifiseringsløsninger.
Tilganger til filer sømløst er en utfordring, noen brukere tar i bruk dropbox, andre one drive osv. Workspace gir en god fil strategi for hele virksomheten, der alle arbeider på samme måte og man har kontroll på hvor man har data og backup av alle data.
I tillegg har enkelte onsite løsninger som ikke er tilgjengelige som SaaS. Hvordan skal man nå disse applikasjonen overalt på en god måte?

Sikkerhet i høysete

Mange glemmer sikkerhet spesielt ved bruk av SaaS løsninger, som ukritisk blir tatt i bruk av organisasjoner uten å tenke risikoen rundt dette. Kan nevne en kort historie om et selskap som tok i bruk regnskapssystem som en SaaS løsning, bruker logger på via nettleser og autolagret passordet i nettleser. Bruker fikk virus på PC som hentet ut brukernavn og passord som lå lagret i nettleser. Dette medførte at inntrenger fikk tilgang til å logge på regnskapssystemet og endret kontonr. på fakturamalen, med den konsekvens at alle fakturaene ble betalt til feil fakturanr.
I Technet workspace er det en singel sign on løsning som krypterer alle brukernavn og passord og sørger for en kryptert og sikker autentifisering for alle pålogginger. Alle data som ligger lokalt på PC blir kryptert i løsningen. Og det er full backup av alle data i løsningen, slik at man til enhver tid kan kjøre restore av data tilbake til siste time ved kryptovirus angrep etc.