«Ingen data på avveie – samtlige data ligger til enhver tid trygt forvart i Technets driftssenter!»

Komplett e-post

Dagens arbeidsliv krever mobile og fleksible IT-løsninger, samtidig som man må finne en balanse mellom familieliv og rollen som arbeidstager. Techsync tilgjengeliggjør din e-postløsning på en sikker måte. Alle data er tilgjengelig via Internetbrowser, Outlook klient eller telefon. Alle data oppdateres og synkroniseres i sanntid. Dataoverføringen krypteres og gir 100% sikker håndtering.

Outsourcing av e-post

– med komplett mobilitet
  • E-post (Exchangeserver)
  • Antivirus
  • Spamfilter
  • Techsync (Inkl. OWA, RPC og Activesync)
  • 2 GB lagring av e-post
  • Backup & recovery av e-post inkl.

Funksjonalitet:

Alle epost er lagret på enterprise exchange servere i vår høytilgjengelighet driftssentral.

Web mail:

Pålogging via Technets portal på internett; Outlook i et webgrensesnitt hvilken som helst maskin/terminal.

Outlook:

Outlook åpnes lokalt via PC tilkoblet internett – direkte tilkoblet Exchange e-postserver på en sikker måte hvor e-post sendes og mottas på samme måte som fra kontoret. Løsningen muliggjør arbeid offline hvis internett-tilgang mangler. E-post sendes automatisk så snart bruker tilkobles internett.

Mobile enheter:

Online oppdatering av alle Outlook komponenter direkte til mobiltelefon og nettbrett. Løsningen supporterer alle mobiloperatører, mobiltelefoner og nettbrett.