«For sluttbrukerne er IT-løsningen alltid tilgjengelig.»

Katastrofeberedskap

Hvert år rammes mange bedrifter av alvorlige driftsstopp. Det har frem til nå vært nesten umulig å helgardere seg mot nedetid. Hva blir følgene av driftsstopp i din bedrift? Vil din virksomhet miste verdifull arbeidstid, eller blir konsekvensen større i form av tapte kunder og oppdrag, tapte data og arbeid som må gjøres om igjen, eller tap av dine egne og kundenes kritiske forretningsressurser?

Vår erfaring er at systemer og verktøy for sikkerhetskopiering er på plass, men blir sjeldent eller aldri praktisk testet. Technet har med Tech24 utviklet et konsept der deres virksomhet kan helgardere seg mot nedetid. Tech24 er en fullskala disaster recovery løsning, hvor dere leier standby servere i vår driftsentral.

Katastrofeberedskapsøvelse

  • Vi tilbyr i vårt driftssenter muligheten til å kjøre restore av hele eller deler av deres driftsmiljø.
  • Øvelsen vil bli gjennomført i tråd med deres katastrofe-beredskapsplan.
  • Vi kvalitetsikrer både at planen er optimal og at backupdataene er konsistente.

Dersom dere ikke har en katastrofeberedskapsplan kan dette utarbeides som en del av øvelsen. Avhengig av deres behov anbefaler vi at det opprettes en plan for periodisk beredskapsøvelse.

Online katastrofeberedskap

For forretningskritiske systemer, der nedetid må unngås, kan vi fra vårt driftssenter tilby katastrofeberedskapsløsning med automatisk failover. Alle data blir løpende synkronisert inn i til vårt driftssenter, der en replika av deres IT-løsning kjører kontinuerlig. I en feilsituasjon vil brukerne sømløst bli styrt inn mot vårt driftssenter. Når feilen er utbedret og alle dataene er konsistente, vil brukerene automatisk bli styrt tilbake til lokal løsning.

Offline katastrofeberedskap

  • Store investeringer kreves dersom man skal bygge duplikate serverom.
  • Vi kan tilby katastrofeberedskapsløsninger fra vårt driftssenter, som gir store kostnadsbesparelser.
  • Vi replikerer deres servere og data, slik at disse er sikret i vårt driftsenter.
  • I en katastrofesituasjon vil IT-løsningen startes opp og tilgjengeliggjøres i vårt driftssenter, noe som vil redusere nedetid og forenkle katastrofeberedskapen.