«Installere nye standariserte test- og servermiljøer på minutter – ikke uker.»

IT infrastruktur (IAAS)

– Infrastruktur som en tjeneste.

Tradisjonelle utviklings- og testmiljøer står overfor flere utfordringer som høye arbeids- og kapitalkostnader, lange utviklingssykluser og større risiko for konfigurasjonsfeil. Utviklere møter nå disse utfordringene med nettskyer. Utvikling og testing fra Technets nettsky er basert på en fleksibel nettskyinfrastruktur, som skal gi deg rask tilgang til sikre og avanserte virtuelle servermiljøer beregnet på utviklings-, testaktiviteter og andre dynamiske oppgaver. Våre standariserte servermiljøer på Technets nettsky kan gi deg raskere applikasjonsutvikling og distribusjon med reduserte kapital- og driftskostnader. Du har praktisk talt ingen infrastruktur å vedlikeholde, og du betaler kun for den faktiske bruken av utviklings- og testressurser.

Du kan også installere nye standariserte test- og servermiljøer på minutter – ikke uker – ved hjelp av våre svært automatiske prosesser.

Rask tilgang

Rask tilgang til konfigurerbare utviklings- og testmiljøer for å komme seg raskere på markedet. Technets nettsky skal gi deg rask tilgang til virtuelle maskiner med valgbare operativsystemer og mulighet til å skreddersy programvareressurser. Ingen forhåndsinvestering kreves, og du er i gang på minutter istedet for uker, som er vanlig i tradisjonelle miljøer.

Du kan leie hele infrastrukturen som en tjeneste.

Katalog

Tilgang til en innholdsrik katalog med programvarekopier for økt fleksibilitet og rask installering. Velge blant forhåndskonfigurert og testet programvare og programvare fra tredjepart. Du kan også bygge opp ditt eget programvarebibliotek:

  • Linux®-operativsystemer: Red Hat og Novell SUSE
  • Windows Server®
  • CohesiveFT-tilknytning for hybrid nettsky og nettvers-kontroll

Velg en av disse programvarekopiene og tilpass med din egen programvare og egne lisenser, slik at du dekker dine behov. Du kan lagre programvarekopiene i egne kataloger, for å starte nye serverforekomster senere. Dette gjør det enklere med en rask installering for å redusere utviklings- og testsyklustiden, samtidig som du unngår testfeil som skyldes feil på manuelle konfigurasjoner.

Webportal

Selvbetjent webportal for kontostyring og installering på minutter. Selvbetjeningsportalen er enkel å bruke og har kontostyringsfunksjoner som bedrifter trenger. Portalen leder deg raskt gjennom konfigureringen av miljøet, og fungerer som konsoll for å starte den automatiserte igangsettingen av dine servere.Etter at kontoen er blitt opprettet, kan kontoadministratoren tildele og administrere sluttbruker-IDer og overvåke deres aktiviteter, som forekomster og programvarekopier som blir brukt. Rapporteringsfunksjoner hjelper også administratoren med å spore bruken og forutsi kostnader.

Etter at kontoen er blitt opprettet, kan kontoadministratoren tildele og administrere sluttbruker-IDer og overvåke deres aktiviteter, som forekomster og programvarekopier som blir brukt. Rapporteringsfunksjoner hjelper også administratoren med å spore bruken og forutsi kostnader.

Sikkert miljø

Sikkert miljø beskytter sytem og data. Vi har utviklet Technets nettsky med avansert sikkerhet som førsteprioritet. Tilgang til infrastrukturens selvbetjeningsportal og APIer er begrenset til brukere med en Web Identity. Infrastrukturen følger våre sikkerhetsregler, med regelmessige sikkerhetssjekker og kontrollerte administrative handlinger. I vårt leveransesenter blir kundedata og virtuelle maskiner oppbevart i datasenteret der de brukes, og den fysiske sikkerheten er den samme som for et internt datasenter. Vårt VPN-altenativ lar deg isolere utviklings- og testmiljø i Technets nettsky på et virtuelt lokalnett som bare du har tilgang til.

Håndter kostnader

Betaling baser på den faktiske bruken, med mulighet til favorisert prising via pakker med reservert kapasitet. Du kan velge betalingsalternativet som gjør det enklest å håndtere kostnadene og kapasiteten i bedriften. Du betaler basert på den faktiske bruken, med eller uten reservert kapasitet. Uten reservering betaler du kun for det du bruker. Med reservering til en månedsavgift, har du tilgang til en gruppe virtuelle maskinressurser og får favorisert prising med rabatterte bruksavgifter. Med reservert kapasitet kan du bestille og avbestille etter behov innenfor kapasitetgrensene i 6 eller 12 måneder. Du mottar en regning hver måned basert på bruken og alternativet du har valgt.