«Kompetente mennesker, som bryr seg om sine kunder, er aldri langt unna!»

Helpdesk

IT-løsninger fungerer ikke alltid slik man ønsker det og som de skal. Når problemer og feil oppstår er feilkildene mange, og ofte har man dårlig tid. Technet tilbyr en helpdesktjeneste som gir ansatte i din organisasjon tilgang til brukerstøtte til en fast kostnad. Vi sørger for at telefonen alltid blir besvart av en erfaren helpdesk medarbeider som registrerer henvendelsen. Vanlig brukerstøtte utføres der og da.

I snitt besvares alle samtaler innen 10 sekunder, over 97% av sakene som meldes inn blir løst direkte på telefonen innen 2 minutter av helpdesk. Saker som krever større endringer blir sakført og fulgt opp fortløpende.

Technet benytter sitt datasenter sin egenutviklede Service desk verktøy More Service , denne løsningen leveres som en SaaS løsning fra Technet sitt datasenter og over 200.000 brukere benytter denne løsningen til å supportere sine kunder og ansatte.

For oss handler support ikke bare om problemer og feil – vel så viktig er rådgivning og opplæring. For våre ansatte på helpdesk er spørsmål av alle typer og vanskelighetsgrader velkomne, og det er ingeting som faller utenfor vårt ansvarområde.

Fornøyde, mer effektive medarbeidere

Helpdesk registrerer alle henvendelser og utfører telefonsupport, fjernstyring og enkle driftsoppgaver der dette er hensiktsmessig. Oppdragene påbegynnes og løses i henhold til avtalefestede respons- og løsningstider (SLA avtale). Helpdesk er brukernes “Single Point of Contact” og eier oppdraget 100% fra det er registrert og til det er løst. All aktivitet på registrerte henvendelser vil loggføres med konsulentens navn, dato og klokkeslett. I tillegg inneholder den kommentarer om hva som er gjort og eventuelt hva som er avtalt med bruker.

Rask respons

I snitt får dere svar på helpdesk telefonen innen 10 sekunder, slik at dere slipper å sitte i kø og vente på å nå oss.

Kompetente medarbeidere

 • Våre driftskonsulenter har alle akademisk utdannelse innen IT-faget og har i snitt 14 års erfaringskompetanse med IT-drift.
 • Det er disse erfarne konsulentene våre kunder møter når de ringer helpdesk telefonen.
 • Dere møter ingen forsinkende mellomledd i form av en «sekretær» som bare registrerer og formidler henvendelsen videre.

Følg status på saken

Vi har en egen webportal der kunden kan logge seg på og se status på saker som er meldt inn til helpdesk. Her kan dere følge pågående saker og løsninger til tidligere løste saker. Dere kan også her følge saker som andre i organisasjonen har meldt inn.

Fordeler for deg som kunde

Dine medarbeidere får frigjort tid til å fokusere på kjernevirksomheten, og kan bruke tid på andre oppgaver mens saken blir utarbeidet. Du forholder deg til ett kontaktpunkt, som alltid er der, når du trenger det.

Vanlige problemstillinger:

 • Feilsøking og problemløsning.
 • Feilmelde videre til eksterne leverandører.
 • Support av MS Office, Internett Explorer, Outlook mail, pålogging (terminalserver), hjemmekontor.
 • Fjernstyring.
 • Reset av passord.
 • Åpne kontoer.
 • Gi/endre rettigheter.
 • Oppsett av Internett og mail.
 • Brukerstøtte vedr. operativsystem.
 • Brukerstøtte vedr. antivirus programvare.
 • Slette printjobber.
 • Opprette nye brukere.