«Spar Penger og Miljø med en bærekraftig administrasjon av IT-Livssyklus»

Device as a service (Daas)

Arbeidsmiljøet endrer seg raskere enn noen sinne før. For å være forberedt på endringer må virksomheten være smidig og ha stålkontroll. Ved å unngå å binde opp kapital i investeringer som teknologi kan virksomheten agere og fornye seg raskere og enklere.

Det er viktig å forsikre at teknologi er hjelpemidler og ikke hindringer for brukerne i deres arbeid.

Vi opplever at svært få organisasjoner tar denne utfordringen på alvor og det er liten kontroll på når utstyr skal skiftes ut, hvilke utstyr hver bruker har. Innkjøp skjer ad hoc ved sammenbrudd eller dårlig ytelse på utstyr. Og de aller fleste binder opp kapital i teknologi investeringene som blir en bremsekloss og forhindrer at virksomheten er teknologisk oppdatert.

Planlegger man innkjøpet og skifter alt utstyr samtidig oppnår man volumrabatter.
Verden er i stadig endring, men en ting er sikkert:

Bærekraft er den nye normen.

Med fremveksten av miljøreguleringer og krav til rapportering øker fokuset på bærekraftig drift. Med våre tjenester kan IT inngå i dine miljømål.

Vi hjelper deg med å gå fra en lineær bruk-og-kast-tilnærming til IT til en sirkulær bruk-og-gjenbruk-modell. Det er et steg alle selskaper kan ta for å bygge en mer bærekraftig verden og fremtid. Den sirkulære økonomien er den nye økonomien.
Samtidig som det gir en bedre økonomi, der du som kunde får betalt for restverdien utstyret har når du skifter ut utstyret.

Device as as service – ansvarlig anskaffelse av teknologi

Vi mener at å bevege seg fra eierskap til tjenestemodeller gjør virksomheten mer bærekraftig. Når virksomheten ikke binder opp kapital i teknologi blir den mer smidig og åpen for raske endringer. Forutsigbarhet, oversikt og evne til å håndtere utgifter gjør virksomheten mer bærekraftig.
Technet sin tilnærming til livssyklusleie er designet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av budsjettet ditt.

Det er fornuftig å planlegge for regelmessig teknologioppgradering. Etterhvert som IT-utstyret blir eldre blir supporten dyrere og feilfrekvensen øker. Og etterhvert som ny teknologi blir tilgjengelig øker alternativkostnaden ved å stå stille.

Hvordan kan du få et stramt IT-budsjett til å dekke utskiftning av alt utstyret? Forlenging av levetiden sparer kanskje kapital og reduserer kontantkravene i år, men det blir andre skjulte kostnader: Økte supportkostnader og dårligere service til brukerne.

Livssyklusleie bidrar til å holde oppgraderingsplanen. Det er også smart fra et økonomisk synspunkt.

Vår leieløsning for IT livssyklus er designet for å støtte en regelmessig oppgraderingsplan. Velg den livssyklusen som passer ditt forretningsmiljø så tilbyr vi passende finansiering. Vår finansieringsløsning gir deg fleksibilitet til å bestille det utstyret du velger når du trenger det.

Du får i tillegg tilbakebetalt den restverdien utstyret har når det skiftes ut.

it-livsyklus
pc-som-en-tjeneste-lsningskisse
trdlst-nettverk-som-en-tjeneste-lsningsskisse

FINN DEN OPTIMALE LEVETIDSSYKLUSEN FOR DITT MILJØ

Vår tilnærming til teknologi er designet for å hjelpe kundene å planlegge og administrere en regelmessig oppgradering av IT-utstyret. Derfor

  • er leieavtalene transparente og oppfordrer til retur,
  • gir vårt system for utstyrskontroll sømløs planlegging av returer og oppgraderinger,
  • gir restverdier som gjør regelmessig oppgradering til et konkurransedyktig valg.
print-som-en-tjeneste-lsningskisse

Slik får vi den bærekraftige tilnærmingen til å fungere:

  1. Du blir varslet i god tid om at det planlagte oppgraderingstidspunktet nærmer seg, og at leieavtalen snart løper ut (eller må forlenges).
  2. Du kan bestille utskiftninger eller tilby vår CYOD (Velg ditt eget utstyr) til brukere slik at de kan velge fra listen over godkjente alternativer.
  3. Du returnerer det utskiftede utstyret. Vi kan ta hånd om pakking og transport – bestilles via vårt verktøy for utstyrskontroll.
  4. Vi sletter data på ditt returnerte utstyr på en sikker måte og dokumenterer resultatene.

Vi gjør retur og utskifting av IT-utstyret ditt økonomisk, sikkert, enkelt og smertefritt.

FORDELAKTIG HANDEL

Du tenker kanskje at DAAS høres spennende ut, men dere har akkurat kjøpt mye nytt utstyr og har brukt opp budsjettet.
Ønsker du å bytte til leie, som en bedre måte å få mer ut av budsjettet på? Vi kan kjøpe utstyret ditt og så kan du leie det tilbake. Du får penger inn i tillegg til komfortabel kontinuitet. Ønsker du å starte et prosjekt, men budsjettet ditt er bundet opp? Brukt utstyr kan være en måte å starte på som koster lite og gir høy verdi.

nettverk-som-en-tjeneste-lsningskisse

VI KJØPER OG SELGER BRUKT TEKNOLOGI

Du har sannsynligvis utstyr som er i ferd med å bli gammelt eller kanskje til og med er foreldet.

Det kan lagres i ubrukte lokaler for å unngå utfordringen med elektronisk avfall.

  • Det kan leveres til resirkulering eller til og med som restavfall.
  • Eller du kan spørre oss om å få et tilbud.
  • Hvis du ønsker å selge 20 enheter eller fler brukt IT-utstyr, ta kontakt med oss for å få et tilbud.

Vi henter utstyret, sletter data på en sikker måte, og finner deretter et nytt hjem til det som sertifisert brukt utstyr.

Vi kjøper for det meste PC-er, bærbare datamaskiner og smarttelefoner. Vi kan håndtere et stort utvalg av utstyr gjennom våre samarbeidspartnere med logistikksentre i Finland, Sverige, Norge, Storbritannia og Malaysia. 95 % av det brukte utstyret vi får inn blir gjenbrukt.