«Med en komplett skytjeneste fra Technet tar vi ansvar for hele deres IT-løsning, og dere kan fokusere på det dere er best til.»

Hvorfor skytjenester?

Ønsker dere en kostnadseffektiv og fleksibel IT-drift?
Få IT levert som en skytjeneste, og sluttbrukerne vil ha alle programmer og applikasjoner tilgjengelig til enhver tid, uansett hvor de er. Ved å kjøpe våre skytjenester kan du frigjøre ressurser til det din bedrift er best til. I tillegg betaler du bare for akkurat den kapasiteten og funksjonaliteten du trenger.

En profesjonell IT-avdeling
– levert som en skytjeneste til en fast pris

For oss handler skytjenester om å skape fornøyde IT-brukere. Med våre skytjenester tar vi totalansvaret for hele deres IT-miljø, basert på en industrialisert IT-driftsplattform, samtidig som fleksibiliteten ivaretas.

Det lønner seg å overlate IT-driften til noen som kun driver med IT.

Med Skytjenester fra Technet får du: Support 24/7/365 - Garantert oppetid! - Dine data er 100% trygge. - Forutsigbare IT-kostnader.

4 grunner til å velge komplett skytjenester fra Technet:

1. Velg selv applikasjonene

Du kan benytte alle dine fagapplikasjoner i Technet sin skytjeneste.

2. Jobb hvor som helst

Alt som behøves er en internettforbindelse og en nettleser og du kan jobbe fra hele verden.

3. Jobb på ulike enheter

Uansett hvilken enhet du logger på fra har du full tilgang til alle applikasjoner, filer etc.

4. Ansvaret ligger hos Technet

Vi har ansvaret for sikkerheten, oppdateringer og at alt fungerer som det skal.

Ny teknologi og funksjonalitet

Ulike bedrifter har ulike behov. Technet hjelper til med å effektivisere IT-driften i vår skytjeneste ut fra bedriftens situasjon i dag og dens fremtidige målsetninger. Vi tilbyr ulike nivåer av skytjenester. Alt fra driftsstøtte og hosting, til sentralisert IT-drift og håndtering av komplette IT-systemer leveres i Technet sin skytjeneste.

Med sentraliserte IT-systemer i Technet sin skytjeneste, kan ny og krevende programvare settes i drift uten innkjøp av nye PCer og servere, eller behov for lokale oppgraderinger. Alle endringer skjer sentralt i Technet sin skytjeneste og den datakapasiteten som kreves blir produsert i en datasentral og bedriften kan detaljplanlegge når endringer skal skje og hvilke rettigheter brukerne skal tildeles i skytjenesten.

Garantert oppetid

Dere vil som kunde få en garantert oppetid på IT-løsningen, og har tilgang til egen IT-avdeling 24/7/365. Alle endringer skjer sentralt og den datakapasiteten som kreves blir produsert i en datasentral. Bedriften kan detaljplanlegge når endringer skal skje og hvilke rettigheter brukerne skal tildeles i skytjenesten.

Fagapplikasjoner

Du kan benytte alle dine fagapplikasjoner i vår skytjeneste. Super Office, Visma, H&L, Autocad, Mamut, Handyman, Evatic, Solidworks, DI systemer, Maestro, Sticos, PAT, Adobe og Extensor er eksempler på løsninger våre kunder benytter i vår skytjeneste i dag.

 Skalerbar IT – forutsigbare utgifter

Ved å sette bort IT-driften i Technet sin skytjeneste vil dere få forutsigbare utgifter. Vi kan på forhånd fortelle hva funksjonaliteten i skytjenesten koster per bruker, per måned. Dessuten betaler dere kun for det dere faktisk benytter i skytjenesten. Det betyr at dere står bedre rustet ved konjunkturendringer. Samtidig slipper dere å binde kapital i løpende investeringer i ny teknologi. Våre skytjenester er til enhver tid oppgradert med siste teknologi.

Support og sikkerhet

Lokal IT-drift stiller store krav til fysisk nærvær av intern eller ekstern kompetanse. Hvordan håndteres oppgraderinger, virusangrep, backup eller ekstraordinære hendelser etter arbeidstid? Technet kan gjennom skytjenesten tilby profesjonell support døgnet rundt og brukerstøtte direkte på skjermen. I dag er ofte sikkerheten delegert ned til hver enkelt PC, som igjen medfører at den største sikkerhetsrisikoen ligger hos den enkelte medarbeider. En skytjeneste gjør det enklere å holde riktig sikkerhetsnivå mot uønsket innlogging, datavirus, sikkert samband, automatisk backup og mot risikoen for å miste data ved brann eller tyveri.

Skytjenester = Reduserte kostnader

I snitt har kunder som kjøper våre skytjenester redusert sine IT-kostnader med minimum 30% sammenlignet med en lokal løsning.