digitalisering-industri
snakkeboble2

For produksjonsbedrifter er det kritisk dersom IT-løsningen ikke fungerer, og mange har derfor vært skeptiske til å sette driften ut i skyen. Produksjonslinjer, lagerstyring, ordre og spedisjon er avgjørende for å kunne levere produkter ut til den enkelte kunde. Mange produksjonsbedrifter har i enkelte perioder også behov for døgnkontinuerlig drift.

Technet er godt kjent med dette, og våre skyløsninger er dimensjonert for å tilfredsstille disse kravene. Vi har i dag over 360 ulike applikasjoner i vår driftssentral, og blant dem er det flere fagprogrammer som styrer den enkelte produksjonslinje.

Eksempler på programvare som driftes av oss for produksjonsmiljøer er:

  • Løsninger for Tidsregistrering
  • PLS – Programmerbare logiske styringer
  • Systemer for overvåking av produksjonslinjer og visualisering av disse
  • Drift av programmer for RFID merking
  • Løsninger for Ventilasjonsstyring
  • Autonome trucker og kraner
  • Programvare for styring av kraner på lager
  • Diverse administrative fagsystemer
  • Grafiske applikasjoner

Et driftsmiljø er ikke statisk, og det er viktig med en samarbeidspartner som er med på å utvikle effektive og integrerte IT-løsninger. Behovet for digitalisering er økende, både med tanke på kostnadsreduksjoner, men ikke minst effektiviseringer av prosesser. Technet skal være en rådgiver og pådriver for å utnytte teknologi til å skape forretningsmessige fortrinn.

Hva skjer med IT-sjefen når alt er plassert ute hos leverandøren?
Nå er IT-sjefen ute i organisasjonen og på vei inn i ledergruppa. IT-sjefen går fra en teknisk orientert rolle til å bli en fullt og helt merkantil/forretningsmessig og strategisk orientert.

Hvorfor skal så produksjonsbedrifter sette ut IT-driften?
Dere får en samarbeidspartner som både er rådgiver som er med på strategisk planlegging og som vil være bedriftens IT-avdeling. Ved å være en del av et større fagmiljø, vil IT-kostnadene reduseres og bli mer forutsigbare. Technet sine løsninger er fleksible og skalerbare avhengig av bedriftens vekst eller behovet for reduksjon.

Hvorfor valgte Isola AS, Technet som sin samarbeidspartner?
Høsten 2015 begynner Steffen André Welfler som Logistikk og IT-direktør i Isola AS. I fanget får han servert en økende frustrasjon blant de ansatte over at bedriftens IT-system langt fra fungerer optimalt. Kanskje ikke så rart. IT-messig sett er byggvarekonsernet Isola en komplisert industribedrift i den forstand at den har flere kontorer og produksjonssteder i inn- og utland, inkludert to fabrikker i Tsjekkia. Men det er fabrikken på Eidanger i Telemark som på skal utgjøre den hardeste nøtten i arbeidet med å effektivisere og forenkle IT-løsningen.

Welfler og hans kolleger kommer raskt til at de ønsker en annen type IT-leverandør enn den de har avtale med på dette tidspunktet. Fordi Isola ikke har en egen IT-stab, ønsker de seg en proaktiv samarbeidspartner og rådgiver som kan fungere som deres internavdeling. Målet blir å finne en aktør som kan bistå bedriften med å utnytte ny teknologi til å skape stabile kostnadseffektive IKT-tjenester, effektivisere driften og finne nye forretningsmuligheter.

Starten på samarbeidet
Isola lander ganske snart på Technet. Migreringen av løsningen starter i november 2016, og snart kan Isolas 270 ansatte fordelt på syv avdelinger i inn- og utland møtes i Technet sin skytjeneste. Det blir raskt klart at Isola har fått den proaktive, faglig oppdaterte og serviceorienterte partneren de ønsket seg.

Technet leverer på alle kravpunkter, som f.eks. tilgjengelighet, rask responstid og fleksibilitet. Technet setter seg inn i kompleksiteten som industribedriften Isola representerer og fungerer raskt som en proaktiv rådgiver og intern partner. Daglig leder i Technet, Roy-Thomas Johannessen, forteller at de så og si ikke hadde noe nedetid under og etter migrasjonen av systemet. Akkurat dette er vitalt.

Vi flyttet løsningen «as is», forteller Johannessen. – Med så mange lokasjoner med produksjon ville det bli betydelige økonomiske tap dersom systemet ble liggende nede. Alt måtte være operativt hele tiden, samtidig som vi innførte de ulike endringene.

For Technet handler det i stor grad om å ligge i forkant, se problemer før de dukker opp og ikke minst identifisere nye og spennende muligheter. Den gamle stormaskinen fra IBM, for eksempel? Den må snart byttes ut, men er det virkelig nødvendig og økonomisk forsvarlig med en slik back up-løsning i dag, i 2018? Kan ikke alt flyttes til Technet sin sky og håndteres på en langt enklere måte? Jovisst, verden har gått videre og her er det muligvis store beløp å spare. Technet skisserer alternative løsninger. Og så er det selvsagt de nye kravene til personvern, som trer i kraft 25. mai 2018. Hvilke følger får disse for Isola og hva må man gjøre, helt konkret. Technet samler ledergruppa for kursing, problemløsning og effektivisering av tiltak.

– Det er i denne måten å jobbe på du ser det praktiske resultatet av vår visjon, sier Roy-Thomas Johannessen. – Det at vi bryr oss og foreslår løsninger for effektivisering og forbedring. Kort sagt, en bedre utnyttelse av teknologien.

Steffen André Welfler bekrefter at Technet så langt har innfridd. – Vi satt opp en liste på krav som var viktige for oss, og Technet har levert på alle. I dag har vi et tett og godt samarbeid, og de fungerer absolutt som en integrert del av bedriften. Vi føler at vi blir godt ivaretatt, noe som fort kunne vært veldig annerledes hadde vi valgt en større aktør.

Technets daglige leder får siste ordet: – Et av kravene var at vi skulle være «på ballen». Det føler jeg at vi er. Vi stiller opp 24/7/365, og har alltid en mann som er klar dersom noe skulle oppstå.

snakkeboble1
steffen-andre
Isolas logistikk og IT-direktør Steffen André Welfler, er svært fornøyd med Technet sin skytjeneste
snakkeboble3